Palautusehdot

Rajoitettu takuu

Howmet Aerospace antaa alkuperäisostajalle Alcoa® Wheelsiltä tai sen valtuuttamalta jälleenmyyjältä ostettujen keskiraskaiden ja raskaiden kuorma-autojen, perävaunujen ja bussien uusille Alcoa® Wheels -vanteille materiaalivikoja ja valmistusvirheitä koskevan takuun. Howmet Aerospace suostuu maksutta korjaamaan tai antamaan tilalle uuden vanteen, jos vanne materiaalivian tai valmistusvirheen takia normaalissa käytössä ja normaalisti huollettuna on käyttökelvoton.

Kuorma-autojen, perävaunujen ja bussien vanteilla ja Dura-Bright®-pintakäsitellyllä on 5 vuoden takuu vanteeseen merkitystä valmistuspäivämäärästä lukien, lukuun ottamatta Dura-Flange®-vanteen vannelaipan käsittelyä, jolla on 2 vuoden takuu koskien kulumista, josta aiheutuu huoltoa vaativa terävä särmä vanteen laippaan.

Takuu ei kata tapauksia joissa vannetta on käytetty virheellisesti, mm:

(a) on käytetty liian suurta rengaskokoa vastoin yleisesti tunnetun pyöräalan edustajan suositusta (esim. TRA, ETRTO);
(b) vannetta on kuormitettu yli Howmet Aerospacen ilmoittaman vanteeseen sovellettavan maksimikuorman;
(c) on käytetty rengaspainetta, joka ylittää ilmoitetun Alcoa® Wheels -vanteisiin sovellettavan paineen;
(d) vanteen alkuperäistä tilaa on muutettu tekemällä ”korjauksia” tai käyttämällä mitä tahansa käsittelyä, kuten esim. hitsausta tai suoristusta;
(e) onnettomuudet tai ankarat käyttöolosuhteet, joihin luetaan rengaspalot, jarrupalot, jarrujärjestelmän laahaaminen tai kiinnileikkautuminen tai ajo tyhjällä renkaalla;
(f) kolhut, naarmut ja muut pintavauriot, jotka ovat aiheutuneet väärästä huollosta, puhdistuksesta, maantiesorasta, reunakiveyksistä, onnettomuuksista tai virheellisestä käytöstä
(g) vanteen reunalaipan kuluminen (lukuun ottamatta Dura-Flange®-vannetta) ei kuulu takuun piiriin;
(h) hankaavilla aineilla, hankaavilla harjoilla, teräsvillalla, hankaussienillä tai väkevillä kemikaaleilla (happamilla tai emäksisillä) suoritettu puhdistus
(i) Alcoa Wheels® -vanteiden huolto-ohjeissa ja muissa Howmet Aerospacen julkaisuissa annettujen ohjeiden ja varoitusten noudattamatta jättäminen. Huoltosuosituksiin kuuluvat rajoituksetta:

  • oikean kiristysmomentin käyttö
  • määräaikainen puhdistus ja kiillotus
  • venttiilien vaihto
  • määräaikaistarkastukset koskien vaurioita ja pyörän muttereiden löystymistä
  • vannelaipan kulumisen tarkastus ja siihen liittyvät toimenpiteet

Sen lisäksi, mitä näissä ehdoissa on erikseen ilmoitettu, Howmet Aerospace ei anna takuuta vanteen myyntikelpoisuudesta tai sen soveltuvuudesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen eikä mitään muuta nimenomaista tai epäsuoraa takuuta.  Howmet Aerospace ei ole vastuussa takuuehtojen rikkomisesta aiheutuneiden oheisvahinkojen tai välillisten vahinkojen korvauksista, Howmet Aerospacein vastuun ja yksinomaan ostajalle kuuluvan korvauksen rajoittuessa korjaukseen tai tuotteen korvaamiseen toisella, kuten on määritelty tässä rajoitetussa takuussa.

Dura-Bright®-pintakäsiteltyjen vanteiden takuu kattaa:

• verkkomaisen (filiform) korroosion (madoilta tai hiuksilta näyttäviä, yleensä ”maitomaisia” juovia, jotka ovat suojaavan pintakerroksen alla ja jotka saavat alkunsa pintakäsittelyyn syntyneistä vaurioista, kuten kolhuista ja naarmuista, tai asennustyökalujen tai vanteen painojen aiheuttamista vaurioista);
• pintakäsittelyn kiinnittymisen heikkenemisestä aiheutuvat kuplat ja kuoriutumisen;
• pintakäsittelyn irtoamisen, joka johtuu fyysisestä vauriosta (kolhut, naarmut, uurteet).

Jos Dura-Bright®-käsittelyyn tulee alla olevan alumiinin paljastavia kolhuja, säröjä, naarmuja tai muita vaurioita, paljastunut metalli voi hapettua, mutta mahdollinen korroosio rajoittuu paljaana olevaan metalliin eikä leviä DuraBright®-käsittelyyn tai sen alle.

Normaalisti mietoja pesuaineita tai kemikaaleja (myös miedosti happamia pesuaineita), joita voidaan turvallisesti käyttää auton maalattujen osien pesuun, voidaan käyttää turvallisesti myös Dura-Bright®-pintakäsittelyn puhdistamiseen. Dura-Bright®-käsittely estää alumiinivanteiden korrosoitumisen ja suojelee niiden kiiltoa. Niin kauan kun käsittely pysyy paikallaan ja sitä hoidetaan huolto-ohjeiden mukaisesti, sillä on korroosion kattava takuu. Jos korroosiota ilmenee pintakäsittelyn takuuaikana, asiakas saa tilalle uuden vanteen em. rajoitukset huomioiden.

Vanteet, joita ei ole asianmukaisesti asennettu tai huollettu, eivät mahdollisesti ole turvalliset. Jos oikeita vanteen asennus- tai huoltomenetelmiä ei noudateta, seurauksena voi olla loukkaantuminen tai kuolema. Noudata asianmukaisia asennus- ja huoltomenetelmiä, jotka on esitetty Alcoa® Wheels -vanteiden huolto-oppaassa.

Alcoa® Wheels -vanteiden huolto-oppaassa

on tärkeitä turvallisuutta koskevia tietoja ja varoituksia. Jos näitä tietoja ei lueta eikä ymmärretä, seurauksena voi olla vakava loukkaantuminen tai kuolema. Rajoitetun takuun ehdot sisältyvät Alcoa® Wheels -vanteiden huolto-oppaaseen, mutta ne voivat olla luettavissa muuallakin. Jos käytössänne ei ole Alcoa® Wheels -vanteiden huolto-ohjekirjaa, saatte sen maksutta Alcoa® Wheel Products Europelta, (Paal, Belgia), puh. +32 11 45 84 60 tai internet-osoitteesta:

https://www.alcoawheels.com/alcoawheels/europe/fi/pdf/Service_manual_for_Alcoa_Wheels_FI.pdf